Benkyo Việt Nam/Bảo Mật Thông Tin

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi BekyoVietnam.com cam kết bảo vệ thông tin của các khách hàng và người dùng trên trang web của chúng tôi. Để đảm bảo tính bảo mật thông tin và ngăn chặn các vấn đề liên quan đến lộ thông tin, chúng tôi đã xây dựng và thực hiện các biện pháp bảo mật dữ liệu như sau:

  1. Đảm bảo an toàn của trang web: Chúng tôi sử dụng các công nghệ và phương pháp tiên tiến để bảo vệ trang web khỏi các cuộc tấn công mạng và lừa đảo.
  2. Thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân đối với mục đích cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba.
  3. Sử dụng các phương tiện bảo vệ dữ liệu: Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa dữ liệu để bảo vệ thông tin giao dịch và thông tin cá nhân của khách hàng.
  4. Xem lại chính sách bảo mật: Chúng tôi luôn cập nhật và xem lại chính sách bảo mật thông tin thường xuyên để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của nó.

BekyoVietnam.com cam kết sẽ nỗ lực để bảo vệ thông tin của khách hàng và người dùng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng khuyến khích người dùng nên chủ động bảo vệ thông tin của mình và đổi mật khẩu thường xuyên để tránh các vấn đề liên quan đến lộ thông tin.

0866799222